slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
przez Krzysztof Raczek
04.05.2020r.

rekrutacja do bursy

Szanowni Kandydaci do Bursy! Zgodnie z § 11b ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) unieważnione zostały dotychczasowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 – szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/ „W myśl § 11b ust. 2 -3 cyt. rozporządzenia nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania” – czyli i Państwo i my : czekamy na terminy! Jednak, żeby nie pozostawić Państwa w zawieszeniu, w dniu 11 maja 2020 roku ogłosimy na stronie Bursy liczbę wolnych miejsc i najprawdopodobniej rozpoczniemy zbieranie podań on-line – szczegóły będą dostępne na stronie: http://bursa1.jeleniagora.pl/ i fanpagu: https://www.facebook.com/BursaJG1/ . Terminy zakończenia rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej podamy po ogłoszeniu przez MEN. Zdjęcie – archiwum.