Szanowni Państwo!

W związku z akcją protestacyjną zmianie ulegnie kalendarz naboru do Bursy Szkolnej nr 1. Wydłużony zostanie termin składania podań o rekwalifikację. Nowe terminy zostaną podane po zakończeniu akcji strajkowej.

dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Krzysztof Raczek

Uwaga! Podane kwoty nie uwzględniają odliczeń za czas strajku, który trwa. Odliczenia dokonane będą w maju lub na Państwa życzenie – jeszcze w kwietniu.

MŁODZIEŻ STAŁA – kwiecień 2019

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  254 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

W dniach 8 i 9 kwietnia Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, podobnie, jak wszystkie jeleniogórskie placówki oświatowe, uczestniczyć będzie w ogólnopolskim strajku-podczas referendum 100% pracowników opowiedziało się za strajkiem.

W związku z tym informuję, że na czas strajku Bursa będzie zamknięta, gdyż nie może zapewnić opieki wychowankom.

Jednocześnie informuję, że nie będą Państwo ponosili  kosztów wyżywienia i zakwaterowania  za okres akcji protestacyjnej.

Akcja strajkowa może zostać odwołana w dowolnej chwili lub też przedłużona o kolejne dni.
Na bieżąco będę Państwa informował  za pomocą strony internetowej Bursy i Facebooka.

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić  604 069 753.

Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Krzysztof Raczek

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
z dnia 01 kwietnia 2019 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie zmiany terminu weekendów wyjazdowych w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: §60, §67, §75:
§ 1
Dodatkowo Bursa będzie zamknięta w weekendy :6-7 kwietnia 2019 roku i 15-16 czerwiec.
§ 2
Dodatkowo Bursa będzie otwarta w weekend: 11-12 maja 2019 roku.

Harmonogram naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze na rok szkolny 2019/2020:

1 Przeprowadzenie rekwalifikacji spośród młodzieży mieszkającej w Bursie i chcącej kontynuować zamieszkanie w przyszłym roku. do 20 kwietnia 2019 r.

(do 17 kwietnia termin składania podań o rekwalifikację, 18 kwietnia RP zatwierdzająca rekwalifikację)

2 Ogłoszenie przez dyrektora Bursy liczby wolnych miejsc w placówce do 30 kwietnia 2019 r.
3 Składanie podań o przyjęcie do Bursy 2 maja – 16 lipca 2019 r.
4 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy do 31 lipca 2019 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w Bursie w następnym roku szkolnym poprzez dokonanie opłaty 150 zł na poczet należności wrześniowych – ustęp 31 regulaminu naboru do 7 sierpnia 2019 r.
6 Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy  do 13 sierpnia 2019 r.

Podanie o przyjęcie do Bursy 2019-2020 rekrutacja zasadnicza

Jeżeli jesteście zainteresowani zamieszkaniem w naszej Bursie – zapraszamy od niedzieli (po godzinie 16:00) do piątku – do odwiedzin placówki.

„DRZWI OTWARTE” mamy zawsze.

 

REGULAMIN NABORU >>>>załącznik nr 1 Statut Regulamin naboru

Poniżej punktowane kryteria naboru – fragment regulaminu naboru

(…)

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria formalne kwalifikujące do Bursy niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego weźmie pod uwagę łącznie następujące kryteria:

23a. W przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) objęcie kandydata pieczą zastępczą, (1 p)

2) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (1 p.)

3) wielodzietność rodziny kandydata, (1 p.)

4) niepełnosprawność kandydata, (1 p.)

5) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, (1 p.)

6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (1 p.).

7) średnia ocen powyżej 4,5 z ostatniego świadectwa kandydata ( 1 p.)

8) praca w samorządzie szkoły/klasy kandydata ( 1 p.)

9) udział w wolontariacie kandydata ( 1 p.)

10) wzorowa ocena z zachowania ( 1 p.)

23b. W przypadku kandydata pełnoletniego:

1) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, (1 p.)

2) wielodzietność rodziny kandydata, (1 p.)

3) niepełnosprawność kandydata, (1 p.)

4) niepełnosprawność dziecka kandydata, (1 p.)

5) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, (1 p.).

6) średnia ocen powyżej 4,5 z ostatniego świadectwa ( 1 p.)

7) praca w samorządzie szkoły/klasy kandydata ( 1 p.)

8) udział w wolontariacie kandydata ( 1 p.)

9) wzorowa ocena z zachowania ( 1 p.)

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

MŁODZIEŻ STAŁA – marzec 2019

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  295 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet nasi wychowankowie życzą wszystkim wspaniałym Paniom wszystkiego najlepszego 🙂