Szanowni Państwo!

Władze Jeleniej Góry wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom na zakwaterowanie w bursach szkolnych, wynikającym z kumulacji roczników, zaproponowały otwarcie oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.

Oddział będzie się mieścił w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze. Liczba miejsc: 30 w dwuosobowych pokojach z łazienkami. Warunki lokalowe i położenie można zobaczyć na stronie internetowej KPSW: http://www.kpswjg.pl/pl/dom-studenta. Całodobową opiekę sprawować będą nauczyciele-wychowawcy Bursy Szkolnej nr 1. Regulamin i zasady będą podobne jak w Bursie Szkolnej nr 1 z wyłączeniem możliwości pozostania na weekendy (Bursa będzie przyjmowała wychowanków od 16:00 w niedzielę do godziny 19:00 w piątek.

Odpłatność za zakwaterowanie wyniesie 150 złotych, wyżywienie: śniadania + kolacje w postaci cateringu – wysokość odpłatności znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Obiady będzie można zjeść w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kilińskiego 5-7 w cenie 7 złotych lub we własnym zakresie.

Z uwagi na znaczne koszty organizacji oddziału,  prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji dotyczącej chęci zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze na adres mailowy: bursa1@jeleniagora.pl (skan lub zdjęcie) lub pocztą na adres 58-500 Jelenia Góra, ulica Jana Kilińskiego 5-7.

Deklarację prosimy o przesłanie do 13 sierpnia 2019 roku.

Deklaracja:

Deklaruję chęć zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze, od 1 września 2019 roku, na zasadach opisanych w powyższym informacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko – córki, syna, dziecka nad którym sprawuję prawną opiekę )

 

 

………………………………………………………………………………………………..

(data, podpis rodzica, opiekuna prawnego dziecka)

Przypominamy, o punkcie 29 Regulaminu Naboru:

„29. Osoby przyjęte do Bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto bursy o numerze: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 7 sierpnia . W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.”

 

Jelenia Góra, 22.07.2019

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze na rok szkolny 2019/2020 dysponowała 106 miejscami, jednak w wyniku działań władz miasta zwiększono liczbę miejsc do 125 poprzez zaadaptowanie miejsca w innym budynku dla młodzieży kursowej (przyjeżdżającej na turnusy dokształcania zawodowego w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze do innego obiektu).
W wyniku rekwalifikacji ostatecznie przyjęto 78 osób (50 dziewcząt i 28 chłopców).

Pozostało wolnych miejsc 47, w tym 28 dla dziewcząt i 19 dla chłopców.
Komisja rekrutacyjna w składzie:
1. Dorota Mazur – przewodnicząca
2. Joanna Sajnog
3. Angelika Gajewska
4. Piotr Mrygłodowicz
przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w wyniku którego zostało przyjętych 47 osób. Podstawą do przyjęcia kandydata do Bursy było uzyskanie minimum 10 punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decydowała kolejność zgłoszeń.
Powyższe postępowanie rekrutacyjne wyczerpuje wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 1 na rok szkolny 2019/2020.
W terminie 7 dni od ogłoszenia powyższych wyników istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Bursy.
Jednocześnie informujemy, że władze miasta Jeleniej Góry dokonują wszelkich starań, aby zapewnić miejsca w bursach dla wszystkich oczekujących.

Zgodnie z przepisami oświatowymi, lista osób przyjętych i nieprzyjętych dostępna jest w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. Udzielamy również informacji telefonicznej, po identyfikacji osoby dzwoniącej.

Numer konta do wpłat zaliczki dla osób przyjętych: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 – koniecznie w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka.

Szanowni Rodzice, Kandydaci do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze!
Informujemy, że w dniu 22 lipca o godzinie 15:00 ogłosimy wyniki rekrutacji do naszej Bursy. Dzięki staraniom władz Jeleniej Góry liczba wolnych miejsc w placówce wzrosła z 25 do 47. Władze miasta Jeleniej Góry zapewniają, że pozostałe osoby, które nie dostaną się w pierwszym etapie naboru do jeleniogórskich Burs uzyskają miejsca w nowo utworzonej placówce – https://www.jelonka.com/wazne-dla-uczniow-82417
Nie będzie potrzeby ponownego składania podań, prosimy jedynie o telefoniczne potwierdzenie woli zamieszkania dziecka w Bursie.

 

 

Kiedy rok szkolny powoli się kończy, oceny są powystawiane, a pogoda jest istnie wakacyjna, część z młodzieży mieszkającej w Bursie korzysta z uroków długich czerwcowych popołudni i wieczorów, chętnie grając w piłkę siatkową na boisku przy Bursie. Codziennie, jeśli tylko nie pada deszcz, można zobaczyć zacięte rozgrywki o każdą piłkę, każdy punkt, dobrze wykonany serwis i blok. Mecze trzymają poziom! W Bursie mieszka wielu utalentowanych siatkarzy!:) Do rozgrywek chętnie dołączają się wychowawcy – Łukasz Pater, który dwa razy w tygodniu wychodzi na salę gimnastyczną w ramach zajęć sportowych, a także Piotr Mrygłodowicz. Dla przegranych nie ma zmiłuj! Drużyna przegrywająca seta musi wykonywać bieg wokół Bursy, przysiady lub pompki. Dlatego też mecze są bardzo zacięte.

fot. nauczyciel-wychowawca

Piotr Mrygłodowicz

Szanowni Państwo! Kandydaci do Bursy!

Zmienione zostały zapisy regulaminu naboru do bursy szkolnej, w tym najważniejsze dotyczące kryteriów naboru i punktacji.

Regulamin ze zmianami REGULAMIN-NABORU-DO-BURSY-SZKOLNEJ-NR-1-w-JELENIEJ-GÓRZE 2019

Czytaj więcej

Jak co roku, z okazji obchodów Dnia Dziecka, w Bursie Szkolnej nr 1 został zorganizowany Rodzinny Piknik Sportowy. Wzięło w nim udział Grono Pedagogiczne wraz z Dyrekcją Bursy, rodzice i opiekunowie wychowanków bursy, jak i sami wychowankowie. Młodzież wzięła udział w minizawodach sportowych, mierząc się ze zmyślnymi konkurencjami, m.in. przejściem „w nartach”, skokami w workach czy przeciąganiem liny. Został również rozegrany mecz: wychowankowie vs. wychowawcy w piłkę siatkową na boisku przy budynku bursy. W czasie imprezy można było spróbować pyszności z grilla, serwowane przez bursowych kucharzy.

Dziękujemy wszystkim za obecność i dobrą zabawę! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

tekst i zdjęcia

wychowawca-nauczyciel

Piotr Mrygłodowicz

Już jutro w naszej bursie odbędzie się coroczny RODZINNY PIKNIK SPORTOWY  organizowany z okazji Dnia Dziecka. Młodzież, rodzice oraz grono pedagogiczne będą mogli zmierzyć się w konkurencjach sprawnościowych oraz w meczu siatkówki WYCHOWANKOWIE vs WYCHOWAWCY, a na „deser” dzięki współpracy z Parkiem Sportowym Złotnicza, chętni powalczą w bitwie „archery zone”. Po tak dużym wysiłku będzie można posilić się przysmakami serwowanymi z grilla, przygotowanymi przez naszych znakomitych pracowników kuchni. Oby tylko słońce się do nas jutro uśmiechnęło 🙂

MŁODZIEŻ STAŁA – czerwiec 2019

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  183 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

UWAGA ! Powyższe kwoty nie uwzględniają odliczeń za miesiąc maj. Informację o wielkości odpisu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w administracji Bursy w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00 – telefon 75 64-53-270 wew. 25.

Trwa rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. Na rok szkolny 2019-2020 zwolniło się 25 miejsc.

Obecnie wpłynęło około 60 podań (28 maja).

Druk podania znajduje się pod linkiem Podanie o przyjęcie do Bursy 2019-2020 rekrutacja zasadnicza

Regulamin naboru wraz z kryteriami punktacji znajdują się pod linkiem REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 w JELENIEJ GÓRZE

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele wychowawcy Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze pod numerem telefonu: 604 069 753