• MŁODZIEŻ KURSOWA 07.01.-31.01.2020 (kurs 6):
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 253,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Wyżywienie śniadania, obiady, kolacje realizowane jest przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze!

  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 295,50 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

  • Bursa Szkolna nr 1 oddział w Domu Studenta KPSW przy ulicy Kadetów 1:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie

– śniadania i kolacje

 

– śniadania i kolacje + obiady w BS nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7

 

221,00 zł

 

lub

 

363,50 zł

 

 

 

86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy termin wpłat mija 15 stycznia 2020 roku.

Jelenia Góra, dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr 7/2019
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie wnoszenia opłat za wyżywienie

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28)
zarządza się:
§ 1
Odpłatność za wyżywienie całodzienne wzrasta od 2 stycznia 2020 roku o 1,5 złotych
do kwoty 16,50 złotych:
Śniadanie – 4,50 złote
Obiad – 7,50 złotych
Kolacja – 4,50 złote
§ 2
Powyższa opłata wyliczona została w oparciu o kalkulację kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze i została uzgodniona z organem prowadzący placówkę: Miastem Jelenia Góra, w dniu 13 września 2019 roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie 2 stycznia 2020 roku.

Pomimo wiosennej aury za oknem, w naszej bursie już czuć atmosferę świąt. Piękne dekoracje wykonane przez wychowanków zdobią każdy kąt placówki, wszystkich wita piękna i dumna choinka ofiarowana nam przez NADLEŚNICTWO „ŚNIEŻKA”,  a w powietrzu unosi się zapach świątecznych pierniczków. To znak, że coraz bliżej święta… U nas zawitają już w najbliższy czwartek, kiedy to cała bursowa rodzina wraz z zaproszonymi gośćmi będzie kultywować tradycję świąt Bożego Narodzenia podczas wspólnej kolacji Wigilijnej.

Opłaty GRUDZIEŃ 2019 r.

  • INFORMUJĘ, że wszyscy wychowankowie otrzymali informację z konkretną kwotą do zapłaty. Kwota ta uwzględnia ewentualne odliczenia. W razie wątpliwości, proszę dzwonić do administracji Bursy na numer: 75 64-53-270 W GODZINACH 7:00-15:00.
    BARDZO PROSZĘ NIE WPŁACAĆ OPŁAT Z WYPRZEDZENIEM ZA ROK 2020!

Przypominamy termin wpłat mija 15 grudnia 2019 roku.

Opłaty LISTOPAD 2019 r.

  • MŁODZIEŻ KURSOWA 25.11.-20.12.2019 (kurs 5):
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 268,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

Opłaty LISTOPAD 2019r.

  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 269,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

  • Bursa Szkolna nr 1 oddział w Domu Studenta KPSW przy ulicy Kadetów 1:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie

– śniadania i kolacje

 

– śniadania i kolacje + obiady w BS nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7

 

 

221,00 zł

lub

354,00 zł

 

 

 

 

86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

Przypominamy termin wpłat mija 15 listopada 2019 roku.

  • MŁODZIEŻ KURSOWA 04.11.-29.11.2019 (kurs 4):
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 253,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
  • MŁODZIEŻ KURSOWA 28.10.-22.11.2019 r.:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 238,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870