Rodzaj opłatyKwotaNr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie150,00 zł67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie212,50 zł86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
Z uwagi na liczne odliczenia prosimy o kontakt telefoniczny od 7:00 do 15:00 na numer 75 64-53-270 lub mailowo: bursa1.ksiegowosc@jeleniagora.pl

Przypominamy termin wpłat mija 15 grudnia 2021 roku

Rodzaj opłatyKwotaNr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie150,00 zł67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie312,50 zł86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny od 7:00 do 15:00 na numer 75 64-53-270 lub mailowo: bursa1.ksiegowosc@jeleniagora.pl

Przypominamy termin wpłat mija 15 listopada 2021 roku

https://www.jelonka.com/wzorowa-mlodziez-100643

Dziękujemy!
Autorem grafiki jest pan Adrian Michałczak

link do podania do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze >>https://docs.google.com/forms/d/1EA2Mqmjpk1Jb3eOHoxt_22cm62_YpfnB_tauzAdQ3hw/edit?usp=sharing

Rodzaj opłatyKwotaNr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie150,00 zł67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie342,50 zł86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
Przypominamy termin wpłat mija 15 października 2021 roku

Uprzejmie przypominamy o terminie uregulowania należności za wyżywienie w kwocie 365 złotych. Ewentualne odliczenia dokonane będą w miesiącu październiku. Z Państwa wpłat regulujemy należności za zakup żywności ( i tylko na to przeznaczamy!). Numer konta do wpłat za wyżywienie: 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni, Wychowankowie !
Obowiązek meldunkowy dotyczy każdego, kto mieszka w Polsce. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby nie mające zdolności do czynności prawnych- czyli całkowicie ubezwłasnowolnione oraz dzieci do 13 lat. Wykonują ten obowiązek także za osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat.
Niestety, nie może tego dokonać Bursa Szkolna nr 1. Mogą dokonać tego rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni wychowankowie. Może pobyt zgłosić również niepełnoletni wychowanek – musi mieć dokument tożsamości (paszport, dowód tymczasowy lub legitymację szkolną) i dodatkowo musi być na druku wypełniona część 6: „Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe”.

2_zgłoszenie_pobytu_czasowego – wzór wniosku do wypełnienia

zameldowanie – wypełniony przykładowy wzór wniosku

Karta informacyjna OB-3_ewl (1) – karta informacyjna Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jest tu podany również telefon gdzie można zasięgnąć  informacji.

Rodzaj opłatyKwotaNr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie150,00 zł*67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie365,00 zł86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
* opłata za zakwaterowanie została już wniesiona akonto, potwierdzając rezerwację miejsca w Bursie.

Przypominamy termin wpłat mija 15 września 2021 roku.