Informujemy, że wysłaliśmy na konta zwroty nadpłat (144 pozycje).

Prosimy o anulowanie zleceń stałych w bankach do momentu powrotu do „normalności”.

Życzymy zdrowia!

Drodzy Wychowankowie/ Rodzice/Opiekunowie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 2 ust. 3 h i ust. 6 oraz § 2b ust. 5 i 6 informujemy o możliwości pobytu wychowanków w Bursie podczas korzystania z niezbędnych konsultacji indywidualnych w szkole. W celu zorganizowania pracy placówki w sposób bezpieczny dla wszystkich zgłoszenie pobytu powinno zostać dokonane z wyprzedzeniem przez rodziców/opiekunów wychowanka do bezpośredniego wychowawcy dziecka.

Uwaga!

  • Do Bursy może przyjechać tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wychowanek nie może przyjechać do placówki jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
  • W bursie obowiązuje rygor sanitarny DDM – do budynku wchodzimy w maseczce i przebywamy w maseczkach we wszystkich częściach wspólnych.
  • W razie pytań, wątpliwości skonsultuj się ze swoim wychowawcą.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie i Wychowankowie!

Od 26 października do 30 października 2020 roku można odbierać swoje rzeczy. W zasadzie o dowolnej porze (jesteśmy 24 godziny na dobę). Część rzeczy można zostawić w przechowalni, ale muszą być zapakowane i opisane.
Pamiętajcie, że Nauczyciele-wychowawcy, jak zawsze są do Waszej dyspozycji 🙂 .

 

W związku z przejściem szkół ponadpodstawowych w tryb nauki hybrydowej, informujemy, że wychowankowie objęci nauką zdalną w czasie jej trwania nie mogą przebywać w Bursie.

Przypominamy – pamiętajcie o swoim wyprowiantowaniu – możecie zrobić to osobiście w pokoju wychowawców lub Wasi Rodzice/Opiekunowie smsem.

Opłata za zakwaterowania będzie pomniejszona o tygodnie kiedy  będziecie mieli naukę zdalną – postaramy się to zrobić już w miesiącu listopadzie.

Przypominamy , że zgodnie z zaleceniami MEN i MZ należy ograniczyć ilość rzeczy osobistych w Bursie do niezbędnego minimum.
Ponadto z powodu niepewnej sytuacji  rekomendujemy, aby osoby wyjeżdżające na czas trwania nauki zdalnej zabierały wszystkie potrzebne rzeczy (ubrania, podręczniki itp.).

Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7 oraz oddział „OAZA”, ul. Kilińskiego 38

Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 340,50 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy termin wpłat mija 15 października 2020 roku.

Informacja dla Uczniów i Rodziców/Opiekunów o zamieszkiwaniu w Jeleniej Górze podczas kursu zawodowego w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica.

Od 28 września 2020 roku, dla młodzieży spoza Jeleniej Góry, a uczącej się w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze zakwaterowanie przewidziane jest, nie w głównym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze (ul. Kilińskiego 5), a w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w pokojach przy Hali Sportowej MOS w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 42.

Oddział Bursy będzie czynny:

– w poniedziałki od 8:00 do 11:00, aby można było po przyjeździe do Jeleniej Góry zakwaterować się i pozostawić swoje rzeczy. Następnie od godziny 15:00 do 8:00 we wtorek;

– od wtorku do czwartku całodobowo z przerwą na naukę w ZSLiZ nr 2. Zajęcia w szkole odbywają się od godziny 8:00 do 15:00. Uwaga w tych godzinach oddział Bursy będzie zamknięty – otwieramy o 15:00.

– w piątek należy opuścić Bursę (jest to dzień wyjazdu na weekend) przed godziną 8:00.

Do Bursy należy zabrać ze sobą rzeczy osobiste, przybory  higieniczne, zmienne obuwie, klapki pod prysznic oraz poszewkę na poduszkę i kołdrę oraz prześcieradło.

Osoby zamieszkujące w Bursie muszą bezwzględnie przestrzegać jej zasad i regulaminu w tym regulaminu związanego z epidemią COVID.

Do Bursy najpóźniej można wrócić o godzinie 21:00.

Informujemy, że Bursa nie ponosi odpowiedzialności za dziecko od momentu opuszczenia terenu placówki do jego powrotu potwierdzonego własnoręcznym podpisem  na liście monitoringu lub zeszycie wejść-wyjść znajdującym się w pokoju wychowawców.  Prosimy o bezpieczne i zgodne z przepisami o ruchu drogowym przechodzenie z oddziału Bursy do szkoły i z powrotem.

Opłata za zakwaterowanie wynosi 150 złotych miesięcznie i wpłacona powinna być przed przyjazdem do Bursy (należy mieć przy sobie dowód wpłaty)  na konto o numerze 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 w Banku Millenium. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

Wyżywienie:  śniadania, obiady i kolacje zapewnia Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze. Cena pełnego wyżywienia wynosi 16,50 złotych za dzień – dokładna kwota za cały miesiąc podana będzie na stronie internetowej: bursa1.jeleniagora.pl . W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

Wpłaty należy dokonać przed przyjazdem do Bursy (należy mieć przy sobie dowód wpłaty) na konto
o numerze:  86 1160 2202 0000 0002 0504 3870 w Banku Millenium.

Nie ma możliwości rezygnacji z wyżywienia.

W trakcie roku szkolnego można również składać podania do Bursy. Przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc. Po złożeniu podania dzwonimy do Państwa i informujemy o zasadach i ewentualnych wolnych miejscach.

Link do elektronicznego podania: PODANIE DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 NA ROK 2020-2021 

  • MŁODZIEŻ KURSOWA 28.09.-23.10.2020r. (kurs 1)
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 264,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870