Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze informuje, że w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 26 kwietnia 20201 roku, przyjęto 126 wychowanków, w tym 5 osób warunkowo – szczegółowych informacji udzielają wychowawcy poszczególnych grup i wicedyrektor do spraw pedagogicznych w godzinach: 12.00-17.00 pod numerem telefonu 798443911.
Rekwalifikacje dotyczą tylko osób, które mieszkały w Bursie Szkolnej nr 1 roku szkolnym 2020-2021.
Miejsc w wolnym naborze pozostało 35. Harmonogram naboru: http://bursa1.jeleniagora.pl/harmonogram-naboru/
W roku szkolnym 2021-2022 Bursa Szkolna nr 1 przy ulicy Jana Kilińskiego 5, 7 posiadała będzie oddział położony przy tej samej ulicy – 150 metrów dalej, dawna Bursa „Oaza”.

Z A P R A S Z A M Y

na wirtualne dni otwarte w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Rekrutację do Bursy Szkolnej nr 1 rozpoczniemy 17 maja 2021 roku, w tym samy terminie jak nabór do szkół. Szczegóły podamy w kwietniu.

Od 20 marca 2021 roku przedłużona zostaje nauka zdalna, ale Bursa Szkolna nr 1 pracuje nadal, gdyż:

„Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” .

– źródło MEN

Przepraszamy za mniejszą aktywność na naszej stronie, która wynika z aktualizacji oprogramowania. Zawsze najświeższe informacje można znaleźć na fanpagu Bursy https://www.facebook.com/BursaJG1

EWALUACJA – jest to proces gromadzenia, opracowywania i przekazywania informacji na temat wartości przypisywanej działaniom podejmowanym w placówce oświatowej.
W tym roku szkolnym, z uwagi na epidemię Covid-19 bardzo Was prosimy o zdalne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej do poniedziałku 1️⃣5️⃣.0️⃣2️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ ‼️😀
Dziękujemy☺️😀

https://docs.google.com/forms/d/1fiqHAqw9A5TRVUxSLQglFQ2bthN526522Lc-C_rj0MU/viewform?fbclid=IwAR2GHHTf1Kkit_M7KXTspG63g5RSgbhkIzJGmv5rq3IZJIlJlXwXHfdc-48&edit_requested=true

Drodzy Wychowankowie/ Rodzice/Opiekunowie
W związku z przedłużeniem nauki zdalnej w szkołach informujemy o możliwości pobytu wychowanków w Bursie podczas:
– korzystania z niezbędnych konsultacji indywidualnych w szkole;
– praktyk zawodowych;
– zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie lub egzaminu zawodowego.
W celu zorganizowania pracy placówki w sposób bezpieczny dla wszystkich zgłoszenie pobytu powinno zostać dokonane z wyprzedzeniem przez rodziców/opiekunów wychowanka do bezpośredniego wychowawcy dziecka.
Uwaga!!!
Do Bursy może przyjechać tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wychowanek nie może przyjechać do placówki jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
W bursie obowiązuje rygor sanitarny DDM – do budynku wchodzimy w maseczce i przebywamy w maseczkach we wszystkich częściach wspólnych.
W razie pytań, wątpliwości skonsultuj się ze swoim wychowawcą.