Od ubiegłego roku zmienione jest miejsce zbiórki ewakuacyjnej – przypominamy!