Zarządzenie nr 4/2016

Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze

z dnia 30 listopada 2016 r.

 

 

W sprawie czasowej zmiany godziny powrotu do Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze, zapisanej w regulaminie Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze.

 

  • 1

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży mieszkającej w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze, zarządzam zmianę godziny powrotu do Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze z godziny 20:30 na godzinę 19:00.

 

  • 2

Zgodę na późniejszy powrót do bursy, wychowanek może otrzymać  po pisemnym wyrażeniu takiej woli  rodziców/opiekunów prawnych lub osobistą młodzieży pełnoletniej – w przypadku samodzielnego podpisania umowy o świadczeniu usług.

 

  • 3

Zarządzenie obowiązuje do odwołania. Odwołanie nastąpi, kiedy ustąpią zewnętrzne czynniki, niezależne od Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze

  • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.