slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
przez Krzysztof Raczek
01.04.2019r.
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Wydarzenia z życia Bursy > Uwaga! Zmiana terminu weekendów wyjazdowych

Uwaga! Zmiana terminu weekendów wyjazdowych

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w sprawie zmiany terminu weekendów wyjazdowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: §60, §67, §75: § 1 Dodatkowo Bursa będzie zamknięta w weekendy :6-7 kwietnia 2019 roku i 15-16 czerwiec. § 2 Dodatkowo Bursa będzie otwarta w weekend: 11-12 maja 2019 roku.