TERMINARZ NABORU DO BURS SZKOLNYCH

1 Potwierdzenie woli kontynuacji przez uczniów korzystających z bursy do 20 kwietnia 2016 r.
2 Ogłoszenie przez Dyrektora bursy liczby wolnych miejsc w placówce do 30 kwietnia 2016 r.
3 Składanie podań o przyjęcie do bursy 2 maja – 15 lipca 2014 r.
4 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do bursy
do 31 lipca 2016 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w bursie w następnym roku szkolnym 1 – 7 sierpnia 2016 r.
6 Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do bursy 8 sierpnia 2016 r.
7 Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego na wolne miejsca od 9 sierpnia 2016 r.
8 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy w drodze postępowania uzupełniającego na wolne miejsca do 31 sierpnia 2016 r.