slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Rozkład dnia

  1. Rozkład dnia.
Rozkład dnia
Godzina Przedsięwzięcie
Od 06:00 Pobudka na życzenie, toaleta poranna
06:45 – 08:30 ŚNIADANIE
od 07:00 zgodnie z planem zajęć lekcyjnych – wyjście na zajęcia szkolne
14:00 – 16:00 OBIAD
od 16:00 nauka własna w zależności od potrzeb wychowanków / czas wolny do dyspozycji wychowanków
POWROTY DO BURSY:   w czasie letnim godz.  21:00 (20:00 wychowankowie do 16 roku życia), w czasie zimowym godz. 20:30 (19:30 wychowankowie do 16 roku życia)
18:45- 20:15 KOLACJA
od 20:00 spotkania w grupach, zajęcia zorganizowane, możliwość nauki własnej
20:00-22:30 porządki  w pokojach , toaleta wieczorna
21:30 – 22:30 monitoring osobowego stanu nocnego
22:30 – 06:00 CISZA NOCNA
1) Czas wolny do dyspozycji wychowanków rozpoczyna się po bezpośrednim powrocie ze szkoły do bursy i trwa do wyznaczonej godziny powrotu (zamknięcia bursy). W czasie tym wychowanek może przebywać poza terenem placówki (o ile rodzice/opiekunowie wyrażą taką zgodę). 2) Wychowanek zobowiązany jest do spożywania posiłków w wyznaczonych godzinach. 3) Czas wolny może wychowanek przeznaczyć na naukę własną, udział w zajęciach zorganizowanych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia, spotkania grupy i inną aktywność w placówce. 4) Dopuszcza się możliwość odstępstw od rozkładu dnia w przypadku spisania indywidualnego kontraktu/umowy z wychowankiem lub na prośbę rodzica/opiekuna prawnego. 5) Przebywając poza bursą wychowankowie zobowiązani są do dbania o własne bezpieczeństwo, przestrzegania norm prawnych i przepisów ruchu drogowego oraz zachowania nie przynoszącego ujmy placówce.