1. Rozkład dnia.
 

Godzina

 

Przedsięwzięcie

 

Od 06:00 Pobudka na życzenie, toaleta poranna, porządki w pokojach
06:45– 08:30 ŚNIADANIE
od 07:00 zgodnie z planem zajęć lekcyjnych – wyjście na zajęcia szkolne
09:00 – 10:00 Cisza biblioteczna – nauka własna dla wychowanków kursu zawodowego uczęszczających na zajęcia popołudniowe
13:30 – 16:00 OBIAD
18:00 – 19:00 Cisza biblioteczna – nauka własna dla wychowanków kursu zawodowego uczęszczających na zajęcia dopołudniowe
19:00 – 20:00 KOLACJA
POWROTY DO BURSY:   w czasie letnim godz.  21:00 (20:00 wychowankowie do 16 roku życia),

w czasie zimowym godz. 20:30 (19:30 wychowankowie do 16 roku życia)

od 20:00 spotkania w grupach, zajęcia zorganizowane, możliwość nauki własnej
21:30-22:30 monitoring osobowego stanu nocnego
20:00 – 22:30 porządki w pokojach, toaleta wieczorna
22:30 – 06:00 CISZA NOCNA

1) Czas wolny do dyspozycji wychowanków rozpoczyna się po bezpośrednim powrocie ze szkoły
do bursy i trwa do wyznaczonej godziny powrotu (zamknięcia bursy). W czasie tym wychowanek może przebywać poza terenem placówki (o ile rodzice/opiekunowie wyrażą taką zgodę).

2) Wychowanek zobowiązany jest do spożywania posiłków w wyznaczonych godzinach.

3) Czas wolny może wychowanek przeznaczyć na naukę własną, udział w zajęciach zorganizowanych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia, spotkania grupy i inną aktywność w placówce.

4) Dopuszcza się możliwość odstępstw od rozkładu dnia w przypadku spisania indywidualnego kontraktu/umowy z wychowankiem lub na prośbę rodzica/opiekuna prawnego.

5) Przebywając poza bursą wychowankowie zobowiązani są do dbania o własne bezpieczeństwo, przestrzegania norm prawnych i przepisów ruchu drogowego oraz zachowania nie przynoszącego ujmy placówce.