Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze informuje, że w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 26 kwietnia 20201 roku, przyjęto 126 wychowanków, w tym 5 osób warunkowo – szczegółowych informacji udzielają wychowawcy poszczególnych grup i wicedyrektor do spraw pedagogicznych w godzinach: 12.00-17.00 pod numerem telefonu 798443911.
Rekwalifikacje dotyczą tylko osób, które mieszkały w Bursie Szkolnej nr 1 roku szkolnym 2020-2021.
Miejsc w wolnym naborze pozostało 35. Harmonogram naboru: http://bursa1.jeleniagora.pl/harmonogram-naboru/
W roku szkolnym 2021-2022 Bursa Szkolna nr 1 przy ulicy Jana Kilińskiego 5, 7 posiadała będzie oddział położony przy tej samej ulicy – 150 metrów dalej, dawna Bursa „Oaza”.