Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze informuje, że w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej, przyjęto 66 osób mieszkających już w Bursie na kolejny rok szkolny
– szczegółowych informacji udzielają wychowawcy Bursy.

Miejsc w wolnym naborze pozostało 39. Termin składania podań : 2 maja – 15 lipca 2018 roku.

Szczegóły naboru w zakładce REKRUTACJA lub u wychowawców – telefon: 604 069 753 lub 75 64-53-270.

Zapraszamy do składania podań.

>>podanie o przyjęcie do Bursy 2018-2019 rekrutacja zasadnicza
>>REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 w JELENIEJ GÓRZE