Przypominamy, że zgodnie z ustępem 30  REGULAMINU NABORU DO BURSY SZKOLNEJ NR 1
w JELENIEJ GÓRZE:

Osoby przyjęte do Bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto bursy o  numerze:  67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu.

Termin wpłaty mija 7 sierpnia 2018 roku.