Przyjmujemy również podania o przyjęcie do bursy+kwestionariusz, wysłane drogą elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl . Najlepiej wysłać podpisany skan dokumentu. Zawsze wiadomością zwrotną potwierdzamy przyjęcie dokumentu.

Na tę chwilę proszę nie wypełniać i nie drukować umowy. Będzie dopiero potrzebna na koniec sierpnia.