PRZEWODNICZĄCA I WICEPRZEWODNICZĄCE

                                MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

l.p. Imię i nazwisko Liczba głosów

funkcja

1. Magdalena Kociołek

47

przewodnicząca
2. Monika Piotrowska

27

wiceprzewodnicząca
3. Gabriela Bigos

27

wiceprzewodnicząca