Informujemy o możliwość pobytu w Bursie w trakcie trwania tegorocznych egzaminów maturalnych, a także w razie niezbędnej konieczności, podczas korzystania z konsultacji indywidualnych w szkole – więcej informacji i ankieta do wypełnienia znajduje się na profilu FB Bursy.