Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 268,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
Razem 418,00 zł