MŁODZIEŻ STAŁA

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  75  zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  127 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Termin dokonania opłat mija 10 lutego !