Zarządzenie nr 6/2016

Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie wnoszenia opłat za wyżywienie

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się:

  • 1

 

Odpłatność za wyżywienie całodzienne wzrasta od 1 stycznia 2017 roku o 0,50 złotych do kwoty 13, 50 złotych:

Śniadanie – 4 złote

Obiad – 5,50 złotych

Kolacja – 4 złote

  • 2

 

Powyższa opłata wyliczona została w oparciu o kalkulację kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze.

  • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.