Jelenia Góra, dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie nr 11/2018
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wnoszenia opłat za wyżywienie

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U.2015.1872 z dnia 2015.11.13 z późniejszymi zmianami )
zarządza się:
§ 1
Odpłatność za wyżywienie całodzienne wzrasta od 2 stycznia 2019 roku o 1 złotych
do kwoty 15, 00 złotych:
Śniadanie – 4 złote
Obiad – 7 złotych
Kolacja – 4 złote
§ 2
Powyższa opłata wyliczona została w oparciu o kalkulację kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze i została uzgodniona z organem prowadzący placówkę: Miastem Jelenia Góra, w dniu 13 września 2018 roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie 2 stycznia 2019 roku.