Decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry od 1 stycznia 2016 roku stawka żywieniowa dzienna wzrasta o 4% do kwoty 13 złotych. Przypominamy, że jest to tzw. wsad do kotła.