Działając na rzecz środowiska lokalnego, w którym placówka nasza ma siedzibę – czyli Miasta Jeleniej Góry – kolejny już raz wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 1 wzięli udział w Akcji „Sprzątanie Świata”. W ciągu 3 dni młodzież wraz z wychowawcami wyczyściła teren wzdłuż ogrodzenia od ulicy Kilińskiego, teren ścieżki (po obydwu jej stronach) prowadzącej do mostku nad Kanałem Młynówka, teren wokół Ogrodu Jordanowskiego po drugiej stronie Młynówki oraz teren spacerowy wzdłuż Młynówki za bursowym boiskiem do siatkówki. Osiągnęliśmy: czysty teren, umiejętność współpracy w grupie, poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, dobry humor i dawkę jeszcze letniego powietrza.