Drodzy Wychowankowie/ Rodzice/Opiekunowie
W związku z przedłużeniem nauki zdalnej w szkołach informujemy o możliwości pobytu wychowanków w Bursie podczas:
– korzystania z niezbędnych konsultacji indywidualnych w szkole;
– praktyk zawodowych;
– zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie lub egzaminu zawodowego.
W celu zorganizowania pracy placówki w sposób bezpieczny dla wszystkich zgłoszenie pobytu powinno zostać dokonane z wyprzedzeniem przez rodziców/opiekunów wychowanka do bezpośredniego wychowawcy dziecka.
Uwaga!!!
Do Bursy może przyjechać tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wychowanek nie może przyjechać do placówki jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
W bursie obowiązuje rygor sanitarny DDM – do budynku wchodzimy w maseczce i przebywamy w maseczkach we wszystkich częściach wspólnych.
W razie pytań, wątpliwości skonsultuj się ze swoim wychowawcą.