HISTORII SŁÓW KILKA....

Historii słów kilka

Historia obiektu Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze sięga 1926 roku. Poniżej przedstawiamy w układzie chronologicznym najważniejsze daty i wydarzenia.

1926r.

Początek XX wieku
Fundacja Johanna Busch'a - jeleniogórskiego kupca przekazuje na rzecz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego teren zlokalizowany pomiędzy dzisiejszą ulicą 1-go Maja, poprzez ul. Kilińskiego do kanału Młynówki z granicą zachodnią wzdłuż 'kamiennych schodków' do mostku na Młynówce.

Na nieregularnej części terenu między ul. Kilińskiego (Zapfenstrasse), a kanałem Młynówka wybudowano obiekt mający służyć społecznym celom mieszkalno - socjalnym (Dom Emeryta).


1941r.

Dobudowanie drugiego budynku na schronie przeciwlotniczym, który połączono z częścią główną łącznikiem. Całość tworzy literę H.

1945r.

Fabryka Maszyn Papierniczych zagospodarowuje obiekt na hotel robotniczy.

1956r.

Obiekt zostaje przekazany władzom oświatowym i funkcjonuje jako internat1) Technikum Mechaniczno - Papierniczego.

1961r.

Internat Technikum Mechanizno - Papierniczego opuszcza budynki przy ulicy Kilińskiego. Następuje dwuletnia (do 1963r.) przerwa w funkcjonowaniu obiektu.

1963r.

Po wykonaniu częściowych prac remontowych - Internat Technikum Budowlanego i Szkoły Rzemiosł Budowlanych - dla 120 chłopców i 65 dziewcząt.

1993r.

Bursa2) Nr 2 - dla 154 wychowanków.

1996r.

Obiekt w 1997 roku
Internat Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Jeleniej Górze.

Na fotografii - zdjęcie budynku z 1997 roku.


2000r.

Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze.

2011r.

Obiekt w dniu dzisiejszym.
Remont i modernizacja obiektu zrealizowana w ramach projektu "Nowoczesna infrastruktura edukacyjna Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze".

Więcej zdjęć przedstawiających dzień dzisiejszy Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze prezentujemy w naszej galerii zdjęć. Zapraszamy do jej odwiedzenia - kliknij


1) Internat - placówka zapewniająca opieką i wychowanie uczniom danej jednej szkoły - pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania.

2) Bursa - placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania - z kilku szkół.


Informacje

Zapraszamy do umieszczenia na swoich stronach internetowych naszego loga i informacji o Bursie. Logo (wywietlane powyżej można pobrać tutaj kliknij).

Nasz adres:
www.bursa1.jeleniagora.pl
Dziękujemy.