„Komisja porządkowa”
Opiekun: mgr Jerzy Puk
Skład:
→ Agata Chojnowska
→ Daniel Pasiukiewicz
→ Ada Czarnecka
→ Szymon Kruczkowski

* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami plan pracy
* Pomaga w urządzaniu uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu bursy
* Prowadzi kontrole sprawdzania czystości w pokojach
* Organizuje konkursy czystości
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami sprawozdanie


„Komisja stołówkowa”
Opiekun: mgr Malwina Banek
Skład:
→ Monika Piotrowska
→ Paweł Maciuszek
→ Krzysztof Pazgan
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami plan pracy
* Organizuje listę dyżurów sprzątania po kolacji
* Współpracuje z intendentem placówki (mgr Alicja …)
* Pomaga w urządzaniu uroczystości bursowych
* Organizuje spotkania dotyczące spraw żywnościowych z wychowankami i kadrą pracowniczą
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami sprawozdanie


„Komisja sportowa”
Opiekun: mgr Joanna Sajnog
Skład:
→ Wioletta Chmura
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami plan pracy
* Pośredniczy między wychowankami, a wychowawcami bursy w ustalaniu spędzania czasu wolnego w sposób aktywny
* Pozyskiwanie i dbanie o sprzęt sportowy, wykorzystywany przez wychowanków
* Organizowanie sparingów, turniejów, zabaw ruchowych oraz współorganizację imprez
* Zachęcanie do aktywnego i zdrowego trybu życia i rekreacji
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami sprawozdanie


 

„Komisja kulturalna”
Opiekunowie: mgr Patrycja Piela
i mgr Krystyna Różańska
Skład:
→ Magdalena Głód
→ Dawid Świerszczak
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami plan pracy
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami MRB uroczystości i imprezy
* Organizuje zawody bursowe i międzybursowe
* Organizuje wyjścia do kina i teatru
* Organizuje wolontariaty
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami sprawozdanie


 

„Komisja do spraw trudnych”
Opiekun: mgr Dorota Mazur
Skład:
→ Mateusz Anaszko
→ Magdalena Głód
→ Aleksander Mróz
→ Rafał Łudzik
* Przygotowuje wraz z opiekunem i innymi członkami plan pracy
* Pomaga w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
* Przeprowadza rozmowy z osobami, które złamały regulamin
* Zwraca szczególną uwagę na osoby zagrożone demoralizacją
* Przygotowuje wraz z opiekunami i innymi członkami sprawozdanie