O G Ł O S Z E N I E

W każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:00 w sali 110 lub 205

odbywać się będą spotkania

z Panią Magdaleną Torończak,

która w bursie, w ramach Wolontariatu, uczy języka niemieckiego.

germany-1038606__180

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH WYCHOWANKÓW