slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
przez Krzysztof Raczek
08.09.2022r.
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Bez kategorii > informacje dotyczące zgłoszenia pobytu czasowego

informacje dotyczące zgłoszenia pobytu czasowego

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni, Wychowankowie ! Obowiązek meldunkowy dotyczy każdego, kto mieszka w Polsce. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby nie mające zdolności do czynności prawnych- czyli całkowicie ubezwłasnowolnione oraz dzieci do 13 lat. Wykonują ten obowiązek także za osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Niestety, nie może tego dokonać Bursa Szkolna nr 1. Mogą dokonać tego rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni wychowankowie. Może pobyt zgłosić również niepełnoletni wychowanek – musi mieć dokument tożsamości (paszport, dowód tymczasowy lub legitymację szkolną) i dodatkowo musi być na druku wypełniona część 6: „Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe”. 2_zgłoszenie_pobytu_czasowego – wzór wniosku do wypełnienia zameldowanie – wypełniony przykładowy wzór wniosku Karta informacyjna OB-3_ewl (1) – karta informacyjna Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jest tu podany również telefon gdzie można zasięgnąć  informacji.