Jelenia Góra, 2016.08.26

Informacja

Komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2016-2017 

W wyniku przeprowadzonej procedury regulaminowej naboru do Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016-2017  przyjęto:

 

Lp. Wychowankowie Chłopcy

 

Dziewczęta Uwagi
1. Rekwalifikacja  22 41  
2. Wolny nabór 15 28  
  Razem 37 69 106

Wszystkie przyjęte do Bursy osoby, otrzymały telefoniczną informację.

W razie potrzeby proszę dzwonić do Bursy od 8:00 do 15:00 na numery: 75 64-53-270 lub 604 069 753.

Przypominamy o punkcie 31 regulaminu naboru:

„Osoby przyjęte do bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto bursy o numerze: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 7 sierpnia . W przypadku rezygnacji z bursy kwota przepada”.