Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Dorota Mazur – przewodnicząca,
  2. Patrycja Piela,
  3. Joanna Sajnog,
  4. Katarzyna Ryś,
  5. Piotr Mrygłodowicz,

przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne i ustaliła, że przyjętych do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze na rok szkolny 2018/2019 zostało 42 osób, w tym 30 dziewcząt oraz 12 chłopców. Podstawą do przyjęcia kandydata do Bursy było uzyskanie minimum 2 punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z Regulaminem naboru do burs szkolnych dla których organem prowadzącym jest miasto Jelenia Góra).

Powyższe postępowanie rekrutacyjne wyczerpuje wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 1 na rok szkolny 2018/2019.

W terminie 7 dni od ogłoszenia powyższych wyników istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Bursy.

Komisja rekrutacyjna o decyzji poinformowała telefonicznie wszystkich zainteresowanych. Pełna lista osób, które dostały się do placówki oraz lista osób nieprzyjętych dostępne są w Bursie Szkolnej nr 1.