1 Przeprowadzenie zdalnej rekwalifikacji spośród młodzieży mieszkającej w Bursie i chcącej kontynuować zamieszkanie w przyszłym roku szkolnym. do 05 maja 2020 r.
2 Ogłoszenie przez dyrektora Bursy liczby wolnych miejsc w placówce. 11 maja 2020 r.
3 Składanie podań o przyjęcie do Bursy (nabór podstawowy). 20 maja – 10 lipca 2020 r.
4 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy 17 lipca 2020 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w Bursie w następnym roku szkolnym poprzez dokonanie opłaty 150 zł na poczet należności wrześniowych – ustęp 31 regulaminu naboru do 17 sierpnia 2020 roku
– decyduje data wpływu środków na konto Bursy
6 Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy. 19 sierpnia 2020 r.
7 Rekrutacja uzupełniająca 19 – 24 sierpnia 2020 rok