Opłaty

MŁODZIEŻ STAŁA – STYCZEŃ 2019

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  112,50 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  254 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Termin dokonania opłat mija 10 STYCZNIA !

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

Jelenia Góra, dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie nr 11/2018
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wnoszenia opłat za wyżywienie

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U.2015.1872 z dnia 2015.11.13 z późniejszymi zmianami )
zarządza się:
§ 1
Odpłatność za wyżywienie całodzienne wzrasta od 2 stycznia 2019 roku o 1 złotych
do kwoty 15, 00 złotych:
Śniadanie – 4 złote
Obiad – 7 złotych
Kolacja – 4 złote
§ 2
Powyższa opłata wyliczona została w oparciu o kalkulację kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze i została uzgodniona z organem prowadzący placówkę: Miastem Jelenia Góra, w dniu 13 września 2018 roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie 2 stycznia 2019 roku.

MŁODZIEŻ STAŁA – GRUDZIEŃ 2018

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  198 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Termin dokonania opłat mija 10 grudnia!

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

MŁODZIEŻ STAŁA – listopad 2018

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  250 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Termin dokonania opłat mija 10 listopada ! Opłata za wyżywienie uwzględnia wolny 12 listopada, jeżeli szkoły będą jednak czynne, opłata za wyżywienie wzrośnie o 14 złotych

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

Cykl kursowy 05.11-30.11  2018

Opłaty należy dokonywać na konto bankowe lub bezpośrednio w banku (Bank Millenium przyjmuje bez opłat dodatkowych).

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 214 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Wyżywienie dla młodzieży kursowej oferowane jest od obiadu w poniedziałek do śniadania w piątek.  Wyliczenie opłat uwzględnia dzień wolny 12 listopada.

Z uwagi na brak miejsca nie ma możliwości parkowania samochodów na terenie Bursy.

Więcej informacji http://bursa1.jeleniagora.pl/info-kursy-zawodowe/

MŁODZIEŻ STAŁA – wrzesień 2018

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  302 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Termin dokonania opłat mija 10 października !

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

Cykl kursowy 01.10-26.10  2018

Opłaty należy dokonywać na konto bankowe lub bezpośrednio w banku (Bank Millenium przyjmuje bez opłat dodatkowych).

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 224 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Wyżywienie dla młodzieży kursowej oferowane jest od obiadu w poniedziałek do śniadania w piątek. 

Z uwagi na brak miejsca nie ma możliwości parkowania samochodów na terenie Bursy.

Więcej informacji http://bursa1.jeleniagora.pl/info-kursy-zawodowe/

Cykl kursowy 10.09-05.10 2018

Opłaty należy dokonywać na konto bankowe lub bezpośrednio w banku (Bank Millenium przyjmuje bez opłat dodatkowych).

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 224 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Wyżywienie dla młodzieży kursowej oferowane jest od obiadu w poniedziałek do śniadania w piątek. 

Z uwagi na brak miejsca nie ma możliwości parkowania samochodów na terenie Bursy.

Więcej informacji http://bursa1.jeleniagora.pl/info-kursy-zawodowe/

MŁODZIEŻ STAŁA – wrzesień 2018

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  0 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  264 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Termin dokonania opłat mija 10 września !

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX

MŁODZIEŻ STAŁA – czerwiec 2018

Rodzaj opłaty kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie  150  zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie  198 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy! Termin dokonania opłat mija 10 czerwca !

Dla wpłacających z zagranicy:

BIC/S. W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX