Opłaty

  • MŁODZIEŻ KURSOWA 28.09.-23.10.2020r. (kurs 1)
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 264,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7 oraz oddział „OAZA”, ul. Kilińskiego 38:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 345,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

Na koniec czerwca dokonane zostaną zwroty nadpłat za zakwaterowanie i wyżywienie. Termin zależny jest od tego, kiedy otrzymamy środki finansowe.

Informuję, że z uwagi na zaistniałą sytuację i przerwanie kursów : 7 i 8 turnusu dokształcania teoretycznego, zwracamy środki finansowe za okres, kiedy młodzież z turnusu 7 i 8 organizowanego przez JCKZ, nie korzystała z Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. Przelewy zostały dokonane w dniu 26 marca 2020 roku.

dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Krzysztof Raczek

Szanowni Państwo!

Otrzymujemy wiele telefonów dotyczących opłat za bursę. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać wysokości opłat wraz z odliczeniami, dlatego proszę wpłacać kwoty podane na stronie internetowej, a odliczenia stosować będziemy w kolejnych miesiącach (termin wpłat minął 15 marca).

Opłaty MARZEC 2020 r.

  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 345,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

  • Bursa Szkolna nr 1 oddział w Domu Studenta KPSW przy ulicy Kadetów 1:

 

Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie

– śniadania i kolacje

 

– śniadania i kolacje + obiady w BS nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7

 

260,00 zł

 

lub

 

425,00 zł

 

 

 

86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Opłaty MARZEC 2020r.

  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 345,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
  • Bursa Szkolna nr 1 oddział w Domu Studenta KPSW przy ulicy Kadetów 1:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie

– śniadania i kolacje

 

– śniadania i kolacje + obiady w BS nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7

 

260,00 zł

 

lub

 

425,00 zł

 

 

 

86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Przypominamy termin wpłat mija 15 marca 2020 roku.

Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 268,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870
  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 75,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 156,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

  • Bursa Szkolna nr 1 oddział w Domu Studenta KPSW przy ulicy Kadetów 1:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 75,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie

– śniadania i kolacje

 

– śniadania i kolacje + obiady w BS nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7

 

117,00 zł

 

lub

 

192,00 zł

 

 

 

86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

  • MŁODZIEŻ KURSOWA 07.01.-31.01.2020 (kurs 6):
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 253,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

Wyżywienie śniadania, obiady, kolacje realizowane jest przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze!