Krzysztof Raczek

Informacja dla Uczniów i Rodziców/Opiekunów o zamieszkiwaniu w Jeleniej Górze podczas kursu zawodowego w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica.

Od 28 września 2020 roku, dla młodzieży spoza Jeleniej Góry, a uczącej się w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze zakwaterowanie przewidziane jest, nie w głównym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze (ul. Kilińskiego 5), a w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w pokojach przy Hali Sportowej MOS w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 42.

Oddział Bursy będzie czynny:

– w poniedziałki od 8:00 do 11:00, aby można było po przyjeździe do Jeleniej Góry zakwaterować się i pozostawić swoje rzeczy. Następnie od godziny 15:00 do 8:00 we wtorek;

– od wtorku do czwartku całodobowo z przerwą na naukę w ZSLiZ nr 2. Zajęcia w szkole odbywają się od godziny 8:00 do 15:00. Uwaga w tych godzinach oddział Bursy będzie zamknięty – otwieramy o 15:00.

– w piątek należy opuścić Bursę (jest to dzień wyjazdu na weekend) przed godziną 8:00.

Do Bursy należy zabrać ze sobą rzeczy osobiste, przybory  higieniczne, zmienne obuwie, klapki pod prysznic oraz poszewkę na poduszkę i kołdrę oraz prześcieradło.

Osoby zamieszkujące w Bursie muszą bezwzględnie przestrzegać jej zasad i regulaminu w tym regulaminu związanego z epidemią COVID.

Do Bursy najpóźniej można wrócić o godzinie 21:00.

Informujemy, że Bursa nie ponosi odpowiedzialności za dziecko od momentu opuszczenia terenu placówki do jego powrotu potwierdzonego własnoręcznym podpisem  na liście monitoringu lub zeszycie wejść-wyjść znajdującym się w pokoju wychowawców.  Prosimy o bezpieczne i zgodne z przepisami o ruchu drogowym przechodzenie z oddziału Bursy do szkoły i z powrotem.

Opłata za zakwaterowanie wynosi 150 złotych miesięcznie i wpłacona powinna być przed przyjazdem do Bursy (należy mieć przy sobie dowód wpłaty)  na konto o numerze 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 w Banku Millenium. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

Wyżywienie:  śniadania, obiady i kolacje zapewnia Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze. Cena pełnego wyżywienia wynosi 16,50 złotych za dzień – dokładna kwota za cały miesiąc podana będzie na stronie internetowej: bursa1.jeleniagora.pl . W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

Wpłaty należy dokonać przed przyjazdem do Bursy (należy mieć przy sobie dowód wpłaty) na konto
o numerze:  86 1160 2202 0000 0002 0504 3870 w Banku Millenium.

Nie ma możliwości rezygnacji z wyżywienia.

W trakcie roku szkolnego można również składać podania do Bursy. Przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc. Po złożeniu podania dzwonimy do Państwa i informujemy o zasadach i ewentualnych wolnych miejscach.

Link do elektronicznego podania: PODANIE DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 NA ROK 2020-2021 

  • MŁODZIEŻ KURSOWA 28.09.-23.10.2020r. (kurs 1)
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 264,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze zaprasza na dodatkowe zajęcia – szczegóły po kliknięciu w link –  zajęcia uzupełniające MOS

Przykładowe zajęcia:

Zajęcia na bazie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Kochanowskiego)

– fizyka laboratoryjna

– „Deutsches Sprachdiplom” – zajęcia języka niemieckiego przygotowujące do uzyskania certyfikatu językowego

Zajęcia na bazie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” (ul. Obrońców Pokoju 10)

– zajęcia z podstaw modelowania i druku 3D

– „koło samochodowe” – zajęcia z mechaniki pojazdowej

Zajęcia na bazie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych (ul. Cieplicka 34)

– pracownia filmowych efektów specjalnych

– warsztaty sztuka użytkowa: szkło, glina, ceramika oraz inne materiały do pracy artystycznej

– inspiracje modowe – wymyśl, zaprojektuj i wykonaj

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni, Wychowankowie !
Obowiązek meldunkowy dotyczy każdego, kto mieszka w Polsce. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby nie mające zdolności do czynności prawnych- czyli całkowicie ubezwłasnowolnione oraz dzieci do 13 lat. Wykonują ten obowiązek także za osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat.
Niestety, nie może tego dokonać Bursa Szkolna nr 1. Mogą dokonać tego rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni wychowankowie. Może pobyt zgłosić również niepełnoletni wychowanek – musi mieć dokument tożsamości (paszport, dowód tymczasowy lub legitymację szkolną) i dodatkowo musi być na druku wypełniona część 6: „Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe”.

2_zgłoszenie_pobytu_czasowego – wzór wniosku do wypełnienia

zameldowanie – wypełniony przykładowy wzór wniosku

Karta informacyjna OB-3_ewl (1) – karta informacyjna Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jest tu podany również telefon gdzie można zasięgnąć  informacji.

  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7 oraz oddział „OAZA”, ul. Kilińskiego 38:
Rodzaj opłaty Kwota Nr rachunku do wpłaty
Zakwaterowanie 150,00 zł 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
Wyżywienie 345,00 zł 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870

 

Na koniec czerwca dokonane zostaną zwroty nadpłat za zakwaterowanie i wyżywienie. Termin zależny jest od tego, kiedy otrzymamy środki finansowe.

Rozpoczynamy nabór otwarty do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. Po kliknięciu w link otworzy się podanie on-line do wypełnienia. Dokumenty potwierdzające uzyskanie punktów rekrutacyjnych (oświadczenia, kopie dokumentów o niepełnosprawności itp.) należy przysłać pocztą na adres Bursy (58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kilińskiego 5,7). W roku szkolnym 2020-2021 pracować będziemy w dwóch budynkach: w obecnej siedzibie i w budynku dawnego internatu Technikum Weterynaryjnego przy tej samej ulicy, 190 metrów od głównego budynku. Miasto Jelenia Góra chcąc zwiększyć dostępność miejsc w bursach, wyremontowało pomieszczenia dawnego internatu i przygotowało 25 miejsc dla młodzieży stałej. Żywienie, część zajęć dla młodzieży odbywać się będzie w głównym budynku Bursy. Wkrótce uzupełnimy informacje o zdjęcia.
Informacji dotyczących rekrutacji udziela przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w Bursie Szkolnej nr 1 – w godzinach od 14 do 16  pod numer telefonu: 515 458 123.

PODANIE DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 NA ROK 2020-2021 

 

1 Przeprowadzenie zdalnej rekwalifikacji spośród młodzieży mieszkającej w Bursie i chcącej kontynuować zamieszkanie w przyszłym roku szkolnym. do 05 maja 2020 r.
2 Ogłoszenie przez dyrektora Bursy liczby wolnych miejsc w placówce. 11 maja 2020 r.
3 Składanie podań o przyjęcie do Bursy (nabór podstawowy). 20 maja – 10 lipca 2020 r.
4 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy 17 lipca 2020 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w Bursie w następnym roku szkolnym poprzez dokonanie opłaty 150 zł na poczet należności wrześniowych – ustęp 31 regulaminu naboru do 17 sierpnia 2020 roku
– decyduje data wpływu środków na konto Bursy
6 Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy. 19 sierpnia 2020 r.
7 Rekrutacja uzupełniająca 19 – 24 sierpnia 2020 rok