Przewodniczący MRB: Magdalena Kociołek

Zastępca przewodniczącego MRB: Monika Piotrowska i  Gabriela Bigos

Opiekun: mgr Dorota Mazur


Zadania przewodniczącego MRB:
– Reprezentuje bursę na zewnątrz
– Nawiązuje współpracę z samorządami innych placówek
Zadania zastępcy MRB:
– Zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności
– Umożliwia włączenie się młodszych kolegów do pracy w Samorządzie uczniowskim
WSPÓLNE ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY:
– Współpraca z wychowawcami grup
– Kierowanie pracą całego MRB
– Prowadzenie zebrań MRB
– Kontrolowanie prac MRB
– Uzgadnianie bieżących zadań z opiekunem
– Troszczenie się o wykonywanie zadań zamieszczonych w planie Rady