Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze informuje, że w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 08 maja 2020 roku, przyjęto 115 wychowanków, w tym 6 osób warunkowo – szczegółowych informacji udzielają wychowawcy poszczególnych grup i wicedyrektor do spraw pedagogicznych zgodnie z internetowym harmonogramem pracy.
Rekwalifikacje dotyczą tylko osób, które mieszkały w Bursie Szkolnej nr 1 roku szkolnym 2019-2020.

Miejsc w wolnym naborze pozostało 25. Informacje o terminie przyjmowania nowych podań podamy wkrótce – do 13 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej konsultuje terminy rekrutacji!

W roku szkolnym 2020-2021 Bursa Szkolna nr 1 przy ulicy Jana Kilińskiego 5, 7 posiadała będzie oddział położony przy tej samej ulicy – 150 metrów dalej, dawna Bursa „Oaza”.

Zdjęcie archiwalne z Pikniku Sportowego w BS1.