Jelenia Góra, 22.07.2019

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze na rok szkolny 2019/2020 dysponowała 106 miejscami, jednak w wyniku działań władz miasta zwiększono liczbę miejsc do 125 poprzez zaadaptowanie miejsca w innym budynku dla młodzieży kursowej (przyjeżdżającej na turnusy dokształcania zawodowego w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze do innego obiektu).
W wyniku rekwalifikacji ostatecznie przyjęto 78 osób (50 dziewcząt i 28 chłopców).

Pozostało wolnych miejsc 47, w tym 28 dla dziewcząt i 19 dla chłopców.
Komisja rekrutacyjna w składzie:
1. Dorota Mazur – przewodnicząca
2. Joanna Sajnog
3. Angelika Gajewska
4. Piotr Mrygłodowicz
przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w wyniku którego zostało przyjętych 47 osób. Podstawą do przyjęcia kandydata do Bursy było uzyskanie minimum 10 punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decydowała kolejność zgłoszeń.
Powyższe postępowanie rekrutacyjne wyczerpuje wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 1 na rok szkolny 2019/2020.
W terminie 7 dni od ogłoszenia powyższych wyników istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Bursy.
Jednocześnie informujemy, że władze miasta Jeleniej Góry dokonują wszelkich starań, aby zapewnić miejsca w bursach dla wszystkich oczekujących.

Zgodnie z przepisami oświatowymi, lista osób przyjętych i nieprzyjętych dostępna jest w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. Udzielamy również informacji telefonicznej, po identyfikacji osoby dzwoniącej.

Numer konta do wpłat zaliczki dla osób przyjętych: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 – koniecznie w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka.