slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
przez Krzysztof Raczek
07.08.2019r.
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Rekrutacja 2021/2022 > Ważna informacja dla osób oczekujących na miejsce w Bursie!

Ważna informacja dla osób oczekujących na miejsce w Bursie!

Szanowni Państwo! Władze Jeleniej Góry wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom na zakwaterowanie w bursach szkolnych, wynikającym z kumulacji roczników, zaproponowały otwarcie oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. Oddział będzie się mieścił w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze. Liczba miejsc: 30 w dwuosobowych pokojach z łazienkami. Warunki lokalowe i położenie można zobaczyć na stronie internetowej KPSW: http://www.kpswjg.pl/pl/dom-studenta. Całodobową opiekę sprawować będą nauczyciele-wychowawcy Bursy Szkolnej nr 1. Regulamin i zasady będą podobne jak w Bursie Szkolnej nr 1 z wyłączeniem możliwości pozostania na weekendy (Bursa będzie przyjmowała wychowanków od 16:00 w niedzielę do godziny 19:00 w piątek. Odpłatność za zakwaterowanie wyniesie 150 złotych, wyżywienie: śniadania + kolacje w postaci cateringu – wysokość odpłatności znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Obiady będzie można zjeść w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kilińskiego 5-7 w cenie 7 złotych lub we własnym zakresie. Z uwagi na znaczne koszty organizacji oddziału,  prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji dotyczącej chęci zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze na adres mailowy: bursa1@jeleniagora.pl (skan lub zdjęcie) lub pocztą na adres 58-500 Jelenia Góra, ulica Jana Kilińskiego 5-7. Deklarację prosimy o przesłanie do 13 sierpnia 2019 roku. Deklaracja: Deklaruję chęć zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze, od 1 września 2019 roku, na zasadach opisanych w powyższym informacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko – córki, syna, dziecka nad którym sprawuję prawną opiekę )     ……………………………………………………………………………………………….. (data, podpis rodzica, opiekuna prawnego dziecka)