slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
przez Krzysztof Raczek
07.01.2020r.
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Opłaty > Opłaty za wyżywienie od 2 stycznia 2020 roku

Opłaty za wyżywienie od 2 stycznia 2020 roku

Jelenia Góra, dnia 31 grudnia 2019 roku Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wnoszenia opłat za wyżywienie Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28) zarządza się: § 1 Odpłatność za wyżywienie całodzienne wzrasta od 2 stycznia 2020 roku o 1,5 złotych do kwoty 16,50 złotych: Śniadanie – 4,50 złote Obiad – 7,50 złotych Kolacja – 4,50 złote § 2 Powyższa opłata wyliczona została w oparciu o kalkulację kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze i została uzgodniona z organem prowadzący placówkę: Miastem Jelenia Góra, w dniu 13 września 2019 roku. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie 2 stycznia 2020 roku.