slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
przez Adrian
28.06.2022r.
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Rekrutacja 2022/2023 > Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze na rok szkolny 2022/2023 dysponuje 161 miejscami, w tym 40 miejsc w Oddziale „Oaza”. W wyniku rekwalifikacji ostatecznie przyjęto 121 osoby, pozostało 40 wolnych miejsc.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Dorota Mazur – przewodnicząca
  2. Elżbieta Gryczka
  3. Adrian Michałczak
  4. Jakub Potkański,

przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem Naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w wyniku którego 40 osób zostało zakwalifikowanych. Podstawą do przyjęcia kandydata do Bursy było uzyskanie minimum 10 punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgodnie z rozdziałem 3, punkt 11 Regulaminu Naboru osoby zakwalifikowane do Bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto bursy kwoty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 08.07.2022 roku – decyduje data wpływu środków na konto Bursy.

Ze względu na wykorzystanie wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym, Bursa nie będzie prowadziła rekrutacji uzupełniającej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia powyższych wyników istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Bursy.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia i osób niezakwalifikowanych zostały wywieszone na tablicy informacyjnej w Bursie, ponadto postaramy się do wszystkich zainteresowanych zadzwonić z informacją.

Można również do nas dzwonić tel. 515 458 123 od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do 17:00