Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze informuje, że w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 10 maja 2019 roku, przyjęto 81 wychowanków, w tym 3 osoby warunkowo  – szczegółowych informacji udzielają wychowawcy Bursy.

Miejsc w wolnym naborze pozostało 25, w tym: 9 dla chłopców i 16 dla dziewcząt.

Termin składania podań na wolne miejsca: 2 maja – 16 lipca 2019 roku. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy – do 31 lipca 2019 r.

Szczegóły naboru w zakładce REKRUTACJA lub u wychowawców – telefon: 604 069 753 lub 75 64-53-270.

Podanie o przyjęcie do Bursy 2019-2020 rekrutacja zasadnicza

Zapraszamy do składania podań.