Przypominamy, o punkcie 29 Regulaminu Naboru:

„29. Osoby przyjęte do Bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto bursy o numerze: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 7 sierpnia . W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.”