W każdy wtorek w godzinach od 16:15 do 17:15 w sali 110 lub 205

odbywać się będą spotkania

z Panią Magdaleną Torończak,

która w bursie, w ramach Wolontariatu, uczy

języka niemieckiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13.10.2015

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH WYCHOWANKÓW