W związku z przejściem szkół ponadpodstawowych w tryb nauki hybrydowej, informujemy, że wychowankowie objęci nauką zdalną w czasie jej trwania nie mogą przebywać w Bursie.

Przypominamy – pamiętajcie o swoim wyprowiantowaniu – możecie zrobić to osobiście w pokoju wychowawców lub Wasi Rodzice/Opiekunowie smsem.

Opłata za zakwaterowania będzie pomniejszona o tygodnie kiedy  będziecie mieli naukę zdalną – postaramy się to zrobić już w miesiącu listopadzie.

Przypominamy , że zgodnie z zaleceniami MEN i MZ należy ograniczyć ilość rzeczy osobistych w Bursie do niezbędnego minimum.
Ponadto z powodu niepewnej sytuacji  rekomendujemy, aby osoby wyjeżdżające na czas trwania nauki zdalnej zabierały wszystkie potrzebne rzeczy (ubrania, podręczniki itp.).